Uitgebreid zoeken

Jonge spoorzoekers “maken” geschiedenis

Privefoto’s van migranten vormen een interessante bron voor toekomstig onderzoek maar zijn in de meeste archiefcollecties ondervertegenwoordigd. Deze foto’s bieden een unieke kijk op het dagelijks leven en kunnen een contrapunt vormen bij de overheersende beeldvorming over komst en vestiging.

We streven ernaar met de door leerlingen verzamelde foto’s en interviews archiefcollecties te verrijken. Door actief bij te dragen aan de vorming van formele erfgoedcollecties ervaren leerlingen hoe erfgoed wordt verzameld en gecreëerd. Het Archief Leiden en Omstreken, het Gemeentearchief Schiedam, het Stadsarchief Amsterdam, het Haags Gemeentearchief en het Stadsarchief Den Bosch hebben hun medewerking ook toegezegd.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft de eerste resultaten al kunnen toevoegen aan hun collectie. Twee klassen met leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium droegen een deel van de door hen verzamelde foto’s en de door hen geschreven werkstukken aan het archief over.

Geinspireerd door een eerder bezoek aan het Mas en Museum Red Starline experimenteerden twee docenten met het organiseren van een tentoonstelling op hun school. Leerlingen in Rotterdam en Schiedam maakten in samenwerking met hun docenten een kleine Spoorzoekers- tentoonstelling als eindpresentatie. In beide gevallen werden ouders en geïnterviewden uitgenodigd voor de bezichtiging. Hoewel dit een tijdrovende klus was bleken zowel leerlingen als ouders dit erg te waarderen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM