Uitgebreid zoeken
juni 1993
Verslag van de besloten werkconferentie geconcentreerd rondvier thema's: het tot nu toe gevoerde beleid van politiekepartijen ten aanzien van allochtone vrouwen, de in- endoorstroom van deze groep binnen de partijen, de eventuelebelemmeringen in de politieke cultuur en de scholing, vormingen begeleiding. Elk hoofdstuk bestaat uit een samenvatting, eenverkorte weergave van de gevoerde discussie en eindigt metconclusies en aanbevelingen. In het verslag zijn ook eensamenvatting en een actiepuntenlijst opgenomen.
Laan, M.S.C.A. van der / Siregar, S.E.B.
boek
1993
allochtonen / politieke partijen / politieke participatie / politieke vorming
[S.l.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM