Uitgebreid zoeken

Onderzoeksproject ESTRANCA

22 maart 2019
Lezing
Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, Nijmegen

In dit project hebben de onderzoekers de inzet van inwonende buitenlandse zorgverleners in de langdurige zorg voor ouderen in Nederland en Duitsland onderzocht. Ze hebben interviews gehouden met allerlei betrokkenen, waaronder gebruikers van deze vorm van zorg en hun zorgverleners, aanbieders en bemiddelaars, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Het doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de opkomst en betekenis van deze vorm van zorg, de rol van nationale en Europese wet- en regelgeving en de motieven en ervaringen van gebruikers.

In de bijeenkomst op 22 maart zullen María Bruquetas en Anita Böcker vooral ingaan op de uitkomsten van het Nederlandse deel van het onderzoek. Tijdens en na de presentatie is er gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie met deelnemers die vanuit verschillende perspectieven (wetenschap, mantelzorg, aanbieders, overheid, maatschappelijke organisaties) naar deze vorm van zorg kijken.

In de link hieronder vindt u het voorlopige programma voor de bijeenkomst. In verband met de organisatie horen wij graag uiterlijk 4 maart of u aanwezig zult zijn. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u mailen naar estranca [dot] seminaratru [dot] nl.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM