Uitgebreid zoeken

Portretten van Mexicaanse Vrouwen in Nederland

15 april 2019 - 2 mei 2019
Tentoonstelling
Van Ostadestraat 268, Amsterdam
casa migrante; fototentoonstelling migrantie

In het kader van de herdenking van de internationale Vrouwendag 2109 hebben de Mexicaanse fotografes Alejandra Nettel en Verónica Mier y Terán, in samenwerking met de Red de Talentos Mexicanos - Nederland, Mujer Global Mx en de Ambassade van Mexico in Nederland, het genoegen u uit te nodigen voor de fotoexpositie “Portretten van Mexicaanse Vrouwen in Nederland”.


34 Foto’s die portretten tonen van de relatie van Mexicaanse vrouwen met Nederland, een land dat hen opnam tijdens een immigratie reis of een reis van zelfgekozen ballingschap, zullen worden tentoongesteld in verschillende steden van dit land tussen maart en december 2019. De tentoonstelling is een eerbetoon aan de Mexicaanse migranten in Nederland, die via deze foto’s hun geschiedenissen van migratie en integratie in de Nederlandse maatschappij delen. Voor Nettel en Mier y Terán is dit een vorm om meer vrouwen te inspireren met grote kracht te blijven vechten voor hun idealen. De selectie maakt een visuele tocht mogelijk langs diverse, met elkaar verbonden geschiedenissen, die elkaar kruisen, op elkaar lijken of van elkaar verschillen, allemaal met een gemeenschappelijke noemer: vrouw zijn met een geweldige kracht.
Al deze Mexicaanse vrouwen zijn bezig met het ontwikkelen van interessante projecten met grote impact, ’t zij op het terrein van de wetenschap, de cultuur, de diplomatie, onderzoek, als ondernemers, of verantwoordelijk voor de familie in een ander land. Hierbij promoten zij bewust of onbewust de erkenning van hun cultuur en bevorderen een globale maatschappij.


Ook al heeft hun lot hen misschien van route doen veranderen met betrekking tot hun projecten, deze vrouwen tonen ons dat het echt mogelijk is zich te integreren in een land met een andere taal dat erg verschilt van het Spaans en hoe geweldig het is er in te slagen de barrières te overwinnen die zich dag in dag uit voordoen en daarbij nieuwe doelen te bereiken en aldus de naam van de vrouw hoog te houden, van de Mexicaanse vrouw in Nederland.

Te bezoeken op werkdagen van 15 april tot 2 mei.

In de bibliotheek van Casa Migrante.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM