Uitgebreid zoeken

Op weg naar de Nieuwe Wet Inburgering 2021 in Gelderland

16 mei 2019
Lezing
Grotiusgebouw, Zaal 1.176, Radboud Universiteit

Policy Seminar – Op weg naar de Nieuwe Wet Inburgering 2021 in Gelderland: lokale ambities, knelpunten en oplossingsrichtingen

Introductie RUNOMI

Het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI) is een RU-breed kennisplatform dat de op de Radboud Universiteit aanwezige expertise rond inclusievraagstukken van migranten bundelt. Inmiddels hebben zich rond 50 RU wetenschappers bij dit initiatief aangesloten, die werkzaam zijn op de faculteiten der Managementwetenschappen, Letteren, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Medische Wetenschappen en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. RUNOMI bevordert interdisciplinaire samenwerking op gebied van onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling met maatschappelijke partners. Activiteiten hebben betrekking op drie thematische domeinen die verband houden met inclusievraagstukken: economische inclusie, sociale inclusie, en toegang voor migranten tot publieke voorzieningen, gezondheidszorg en huisvesting.

Meer informatie: www.ru.nl/runomi

 

Toelichting Seminar

De kogel is door de kerk – half februari heeft minister Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Weliswaar schuift de invoeringsdatum op naar een half jaar later dan beoogd, maar nog steeds rest niet veel tijd voor reflectie, er moet van alles gebeuren! De regie over de inburgering komt weer in handen te liggen van de gemeenten, die erop toe zien dat nieuwkomers zo snel mogelijk na hun aankomst de passende begeleiding krijgen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Een grote opgave voor gemeenten, die momenteel volop bezig zijn met de lokale invulling van deze koerswijziging. Er bestaan veel vragen rond de inhoudelijke en praktische invulling van de nieuwe gemeentelijke rol: Hoe komen de drie routes eruit te zien en hoe kan er een passend beleid worden ontwikkeld? Hoe zien de actuele en toekomstige profielen van nieuwkomers eruit en hoe verhouden zich deze tot de drie routes? Hoe kan integraliteit van lokaal beleid gewaarborgd worden en hoe is dit te realiseren in samenwerking met maatschappelijke partners?

In dit RUNOMI Policy Seminar gaan experts uit de (lokale) beleids- en uitvoeringspraktijk in gesprek met Radboud wetenschappers om te reflecteren op de transitieopgave die gemeenten te wachten staat. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de gemeentelijke ambities, bestaande knelpunten en het samen doordenken over mogelijke oplossingsrichtingen.

 

Doelgroep Seminar

Beleidsmedewerkers en bestuurders van Gelderse gemeenten, vertegenwoordigers van (lokale) uitvoeringsinstanties, beleidsmedewerkers van Provincie Gelderland, wetenschappers verbonden aan RUNOMI.

 

Concept Programma (onder voorbehoud)

15.00 – 15.15 Opening en schets nieuwe Wet Inburgering door dagvoorzitter (Dr. Pascal Beckers,

           RUNOMI coördinator)

15.15 – 15.25     Traject gemeente Arnhem (Dorien Malawau, bestuursadviseur/trekker

veranderopgave inburgering, gemeente Arnhem)

15.25 – 15.35     Traject gemeente Nijmegen (Golshid Al Eshaq, beleidsadviseur maatschappelijke

ontwikkeling, gemeente Nijmegen)

15.35 – 15.45     Traject gemeente Tiel (Maurice Beers, beleidsadviseur welzijn, gemeente Tiel)

15.45 – 16.30    Paneldiscussie over knelpunten gemeenten en mogelijke oplossingsrichtingen met

vertegenwoordigers van o.a. DIVOSA project inburgering, Kennisplatform Integratie en Samenleving, Provincie Gelderland, RUNOMI experts inburgering

16.30 – 17.00    Borrel

 

Georganiseerd door Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI)

Donderdag 16 mei 2019 15.00-17.00 uur

Grotiusgebouw, Zaal 1.176, Radboud Universiteit, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen

 

Inschrijven voor dit seminar is vereist. Schrijf u voor 8 mei 2019 in via onze website.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM