Uitgebreid zoeken

A World of Diamond: ontmoetingsdag in Amsterdam

1 december 2019
Burcht van Berlage, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

Op 1 december organiseert Amsab-ISG voor het project 'A World of Diamond' een crowdsourcingsdag in Amsterdam in samenwerking met Europeana.

Deze crowdsourcingsdag vormt het sluitstuk in een reeks van drie ontmoetingsdagen. Eerder gingen we al naar Antwerpen (8 juni 2019) en Saint-Claude (13 oktober 2019) waar we mooie verhalen verzamelden over het leven en de bewerkers van diamant. Ook in Amsterdam is het de bedoeling om de diamantarbeiders zelf aan het woord te laten. In groepsgesprekken gaan we op zoek naar herinneringen, anekdotes en gebruiken die kenmerkend zijn voor het diamantbewerken.

De interviews zullen als oral history worden geregistreerd en toegevoegd worden aan het reeds bestaande online beschikbare erfgoed, o.a. ook op Europeana waarmee we in het kader van het project Europe at Work samenwerken. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM