Uitgebreid zoeken

Kan die alleen maar Duits?

‘De Duitslandcommissie was ontstaan doordat een kleine groep van vijf of zeven mensen van de Hervormde Kerk naar West-Duitsland was gegaan en had gevraagd: ‘Hoe is het nou bij jullie? Wij kunnen geen buren zijn en niks van mekaar weten. Dus wij moeten weten hoe het met jullie is.’ Toen waren ze zich máteloos geschrokken. Dortmund, wat totaal puin was. Essen, dat totaal puin was.. De mensen waren ontredderd, dus ze kwamen in een troep. En toen zeiden ze: ‘Wij kunnen als Nederlandse Kerk níet zeggen: ‘Daar is een troep, laat maar liggen.’ Nee, wij moeten daar wat aan doen. Wij moeten contact leggen, zodat er weer menselijk met elkaar omgegaan wordt.’ Dus, wat doe je onder zulke omstandigheden? Je roept een kleine commissie in het leven. Die commissie krijgt een secretaris en die moet dat werk uitoefenen. Die kleine commissie, die krijg je gauw, maar die secretaris was niet zo makkelijk. Toen hadden ze dus een leraar gevonden, een leraar Duits. Ja, die had daar wel zin in. Maar, die wist niets van de Kerk. […] Toen zei ik, in alle argeloosheid: ‘Weet die man […] ook iets van de Belijdende Kerk of  kan die alleen maar Duits?’ Toen schrokken ze, want daar hadden ze helemaal niet over nagedacht. Ja! Ze wisten natuurlijk véél te weinig! En toen werd die man afgeschaft en ik werd aangeschaft. Dus zo kwam ik daar.’

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM