Uitgebreid zoeken
Kandidaten gezocht : politieke partijen en het streven naar grotere diversiteit onder gemeenteraadsleden
Verslag van een onderzoek naar de mate waarin politieke partijen meer diversiteit aanbrengen in hun keuze van kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen, met name of en hoe zij allochtone en vrouwelijke kandidaten werven.
Leijenaar, Monique / Niemöller, Kees / Kooij, Astrid van der
boek
1999
politieke partijen / allochtonen / politieke participatie / Nederland
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM