Uitgebreid zoeken
Kleur in het curriculum : perspectieven voor multicultureel vrouwenstudies-onderwijs
Resultaten van een onderzoek onder vrouwenstudies-docenten naarde mogelijkheden voor en wensen t.a.v. multicultureelvrouwenstudies-onderwijs. Aanbevolen wordt de aanstelling vanconsulenten die de docenten ondersteunen en adviseren bij hunstreven naar een multicultureel curriculum.
Loewenthal, Troetje / Verboom, Marjolein
boek
1997
zwarte vrouwenstudies / vrouwenstudies / wetenschappelijk onderwijs / multicultureel / curricula / onderzoeksrapport
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM