Uitgebreid zoeken

Kroatië

[title]

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee groepen. In de jaren '70 werden er gastarbeiders geworven en in de jaren '90 kwamen vluchtelingen als gevolg van burgeroorlogen. Joegoslavië viel uiteen in Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro, Slovenië en Macedonië. De groep van (ex-)Joegoslaven in Nederland telde in 2005 76.346 personen. Onder hen vallen personen die geregistreerd staan als afkomstig uit (ex-)Joegoslavië, wat betekent dat zijzelf of een van de ouders in dat land is geboren.


Gastarbeiders uit voormalig Joegoslavië: Nederland sloot in 1970 een wervingsakkoord met de regering van de Socialistische Federatieve Republiek Zuidslavië. Er werkten al veel Joegoslaven in het buitenland (in 1971 19,1% van de beroepsbevolking: 860.000 mensen). Naar Nederland kwam een vrij klein deel van de Joegoslavische emigranten. lees meer


Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië: na het begin van de burgeroorlog in Joegoslavië sloegen niet minder dan zes miljoen mensen op de vlucht. Aanvankelijk kwamen vooral veel Bosniërs naar Nederland; zowel Bosnische moslims, Serviërs als Kroaten. In 1999 bestond de grootste groep uit Kosovaren. lees meer

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM