Uitgebreid zoeken

Kroniekschrijver van het koloniale leven

In zijn persoon verenigde Tjalie Robinson een aantal rollen. Hij was opvoeder, maar ook journalist, schrijver en zaakwaarnemer van Indische migranten in Nederland. In de jaren dertig volgde hij een opleiding tot onderwijzer en stond hij een aantal jaren voor de klas. Tot hij als sportjournalist in dienst trad bij een bekende krant in de hoofdstad, het Bataviaasch Nieuwsblad. Aan die tijd kwam een einde door de oorlog, die hij doorbracht in drie verschillende Japanse krijgsgevangenkampen. In die tijd ontdekte hij ook zijn roeping als schrijver. Niet lang na de bevrijding volgde een aanstelling als hoofdredacteur van het militaire blad Wapenbroeders. In diezelfde tijd verschenen voor het eerst literaire verhalen van zijn hand in het culturele tijdschrift Oriëntatie. Van meet af aan gebruikte hij twee pseudoniemen: Tjalie Robinson dus, en Vincent Mahieu. Onder de eerste naam publiceerde hij jaren later zijn fameuze verhalen ‘Piekerans van een straatslijper’ in twee dagbladen in Indonesië. Het waren levendige kronieken van het alledaagse bestaan in het vooroorlogse Batavia en in het naoorlogse Jakarta, die al snel in boekvorm verschenen. Hierdoor groeide hij uit tot de meest spraakmakende Indische journalist van zijn generatie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM