Uitgebreid zoeken

Laat ik leerlingen samenwerken in groepjes of individueel werken?

Werken in duo’s heeft voordelen. Enkelen daarvan:

  • Leerlingen kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren, over drempels helpen, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken en het bezoeken van een migrant;
  • Er zijn minder geïnterviewden nodig;
  • Leerlingen kunnen taken verdelen, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de historische contextkennis en het voorbereiden en uitwerken van het interview;
  • Leerlingen leren samenwerken;
  • De nakijkdruk voor docenten is lager.

Individueel werken in duo’s heeft ook voordelen. De belangrijkste:

  • Elke leerling krijgt de kans zelf iemand te interviewen

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM