Uitgebreid zoeken

Laat ik de leerlingen vrij in hun keuze voor interviewonderwerpen of kiezen we een focus?

Het kan zinvol zijn om de leerlingen enigszins aan te sturen in de thema’s die ze met de geïnterviewde bespreken. Dat kan afhangen van de mate van autonomie die de leerlingen aankunnen. Mogelijk past een bepaald thema beter binnen het curriculum dan een andere thema. Verhalen over vertrek of over de reis of over aankomst en hoe mensen hun leven opbouwen op hun nieuwe plek leveren elk andere verhalen op. De ervaring leert dat enige sturing hierin helpt om de verhalen te kunnen vergelijken. De docent kan er ook voor kiezen om nog meer te sturen op detailonderwerpen als (verandering en continuïteit) kleding, voeding, werk en inkomen, huisvesting, vrijetijdsbesteding, religie, cultuurverschillen, idealen en teleurstellingen, contacten met vrienden en familie etc. Wees in elk geval duidelijk over de mate van vrijheid om de eigen thema’s te kiezen en laat de leerlingen weten dat dit verschillende thema’s zijn.

De meeste Spoorzoekersprojecten hebben de verhalen laten opdiepen aan de hand van foto’s. Sommige Spoorzoekersprojecten hebben leerlingen daarnaast ook laten vragen naar voorwerpen, bijvoorbeeld naar betekenisvolle voorwerpen die de migrant mee had genomen uit de plek van herkomst. Wat namen ze mee en wat is nu nog belangrijk voor hen? In enkele projecten maakten de leerlingen zelf een portretfoto van de geïnterviewde met het betreffende voorwerp.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM