Uitgebreid zoeken
Land van belofte : een onderzoek naar slachtoffers van vrouwenhandel uit Centraal- en Oost-Europa
Exploratief onderzoek naar de sociale achtergronden en individuele kenmerken van vrouwen, hun motieven om in het Westen te gaan werken en de aspecten van ronselmethoden die vrouwen vatbaar maken voor ronselaars.
Vocks, Judith / Nijboer, Jan
boek
1999
vrouwenhandel / slachtoffers / prostitutie / Centraal Europa / Oost-Europa / scriptie
Groningen
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM