Uitgebreid zoeken

China

China

Al tijden komen Chinezen naar Nederland. Velen echter niet rechtstreeks uit China. Zo leefden voor de komst van de Nederlanders in de Oost al vele Chinese handelaren en koopmannen in de Indische archipel. De contacten met de Nederlanders bracht een aantal Chinezen ertoe om in Nederland een studie te volgen of te werken. Rond 1890 kwamen er ook Chinezen vanuit China naar Nederland. Het waren mannen die als stoker of kolentremmer op koopvaardijschepen werkten. Toen het in de jaren '30 slechter ging met de stoomvaart besloten de meeste Chinezen terug naar China te gaan. Maar een deel bleef in Nederland. Met de enorme migratie naar Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen ook een aantal Indische Nederlanders mee met een Chinese achtergrond. De dekolonisatie leidde tot de bloei van de Chinees-Indische restaurants vanaf de jaren ' 50. Het aantal in Nederland wonende etnische Chinezen wordt geschat tussen de 70.000 en 100.000. Het CBS telt 50.377 personen die in China zijn geboren of van wie een van de ouders in China is geboren.


Zeelui uit China: In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen. Lees meer


Restauranthouders uit China:Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd. Het waren aanvankelijk Chinese pensioneigenaren die deze eethuisjes begonnen Lees meer

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen. Daar wachtten ze tot zij weer konden aanmonsteren op een schip. Zo ontstonden Chinese wijken, kleine Chinatowns, waar het verloop van de Chinese bewoners wel groot was. Een klein deel vestigde zich permanent, zoals pensionhouders, winkeliers en kappers. Een deel van de Chinese migranten kwam van Engelse scheepvaartmaatschappijen. Anderen werkten op de handelsschepen die tussen Nederland en Nederlands-Indië voeren. De meerderheid kwam uit de provincies Guangdong en Fuijan, in het zuidoosten van China.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd. Het waren aanvankelijk Chinese pensioneigenaren die deze eethuisjes begonnen voor in Nederland verblijvende zeelui uit China. Vanaf de jaren ’50 groeide het aantal Chinese restaurants enorm vanwege de vraag naar Oosters voedsel door Nederlanders die in Indië hadden gevochten. Dit leidde tot het ontstaan van een mengvorm: de Chinees-Indische keuken. De komst van Indische Nederlanders, die vanouds bekend waren met de Chinese keuken, leidde vooral tot een grotere vraag naar tropische producten. De Chinese restaurants haalden hun personeel veelal uit China en uit Hongkong, hoewel zij voor Indische gerechten ook Indonesische kokkinnen aantrokken. 

Lees het verhaal over De Chinees op Geheugenvanwest.amsterdam

Gert Belmer vertelt over zijn herinnering aan het Chinese restaurant uit zijn jeugd Wah-Do in Amsterdam op 100jaarchinezen


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM