Uitgebreid zoeken

Duitsland

Interview met Hebe Charlotte Kohlbrugge

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Alfred Mozer, geboren München 1905, overleden Arnhem 1979; pseudoniem Walter Lemkering; zoon van een Hongaarse vader en een Duitse moeder; na de lagere school werkzaam in de textiel en lid van...

Buste Alfred Mozer

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Penning Lutherse kerk, 1736

'Gastarbeider in Europa' Alfred Mozer (tweede van rechts) vergezelt zijn kabinetschef Sicco Mansholt (links) bij een bezoek aan de Amerikaanse president John F.

Mozer op bezoek bij Kennedy

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

Westerwalder potverkopers

De handel in Keulse potten in Nederland heeft een lange geschiedenis. In de 11de eeuw werd in Utrecht al melding gemaakt van invoer van ‘aardewerk’ uit het rijngebied of Keulen.

Potverkoopster
Turfstekers

Prent met turfstekers. Veel turfstekers waren trekarbeiders, met name uit Duitsland.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Turfstekers

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland.

Vervoer van Duitsche kinderen kinderen in 1918.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Vakantiekinderen - Vervoer van Duitsche kinderen in 1918

Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaiers uit Duitsland

Aflevering van de serie Rotterdammers van Formaat.

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Gildepenning Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen - voorzijde

Het transport der kolonialen uit Rotterdam, stadsgezicht, 1883-1884

Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934)

Het transport der kolonialen

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'
Freie Presse

Freie Presse was een exilblad, dat in 1933 door gevluchte Duitse socalisten in Amsterdam werd uitgegeven.

Freie Presse

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM