Uitgebreid zoeken

Duitsland

Artikel
Marlou Schrover
2015

Between 1946 and 1948 Dutch authorities planned to deport all 25,000 Germans from the Netherlands. This article is based on an analysis of parliamentary debates and newspaper reports.

Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora (3), 2015, 1-29
U. Bosma
2009
The Journal of Global History 2009, 4(2): pag. 317-336
Ad Knotter
2008
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 5 (3) 2008, 2-29.
U. Bosma en K. Mandemakers
2008
Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 123 (2) 2008, pag. 162-184
Serge Langeweg en Leen Roels
2008

Dit artikel gaat in op het onderwerp van buitenlandse arbeiders in de mijnen van Luik en Nederlands Limburg.

Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 2008, deel 53 Pag. 89-115
Clé Lesger
2006
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3 (4) 2006, 118-139.
Clé Lesger
2006
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3 (4) 2006, 118-139.
Henk Delger
2006
Paul van de Laar, Leo Lucassen en Kees Mandemakers (red.), Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw, pag. 75-97
Marlou Schrover
2006
Journal of Ethnic and Migration Studies (2006) vol. 32, no. 5, July, 847-864
Leo Lucassen
2005
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (2) 2005, 54-80.
Marianne Wilschut
2005

Van de Antwerpse kooplieden, hugenoten en joodse vluchtelingen die in de zeventiende eeuw een nieuw bestaan opbouwden in Amsterdam, is al redelijk veel bekend.

Historisch Nieuwsblad 4, 2005
Marlou Schrover
2005
Jan Kok en Marco H.D. van Leeuwen (ed.) Genegenheid en gelegenheid. Twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk (Amsterdam 2005) 135-158
Leo Lucassen
2004
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 1 (2) 2004, 92-115.
Marlou Schrover
2004
Leo Lucassen (red.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (Amsterdam 2004) 127-145.
Marlou Schrover
2004
Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur, jrg. 10, nr. 3, 2004, 4-10.
J. Bank
2004
L. Lucassen, Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Amsterdam University Press: pag. 111-126.
Marlou Schrover
2003

Voor PDF klik hier.

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jrg. 19, februari 2003, 17-20
Marlou Schrover
2003

Voor PDF klik hier.

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jrg. 19, augustus 2003, 58-59
Hans Ludwig C. Jaffé
2003
Rosemarie Buikema en Maaike Meijer (red)Kunsten in beweging. Cultuur en migratie in Nederland 1900-1980
H. Kaal en J. v. Lottum
2003
Holland 35, nr.4, 2003, pag. 263-276

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM