Uitgebreid zoeken

Duitsland

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten...

Armenpenning

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum

Armenpenning

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland.

Vervoer van Duitsche kinderen kinderen in 1918.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Vakantiekinderen - Vervoer van Duitsche kinderen in 1918

Aflevering van de serie Rotterdammers van Formaat.

Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaiers uit Duitsland

'Siet hier, o Jonge Jeugt, hoe 't Westfaals Geesje haar in Amsterdam heeft gedragen.' Kinderprent met 24 afbeeldingen van het leven van het Westfaalse dienstmeisje Geesje in Amsterdam, 1761...

Dienstbode Geesje uit Westfalen

Documenten betreffende het leven van Franz Vogt. Vogt was een vakbondsman die nazi-Duitsland in 1933 moest ontvluchten en in Nederland terechtkwam. Waaronder:

Documenten betreffende Franz Vogt

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Paltser en Hongaarse studenten in Utrecht, 1863-1886

De Kampersteiger, gezien vanaf de Nieuwe Brug naar gebouw Zeerecht, ong. 1765. Aankomstplek van Duitse trekarbeiders.

Kampersteiger te Amsterdam

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer
Poorter eed

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Poorter eed

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann
Hannekemaaier

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaier

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'

Elsje Christiaens (geb. Jutland ca. 1646 – gest. Amsterdam ca. 1 mei 1664), dienstbode, ter dood veroordeeld wegens moord op haar hospita. Tekening door Rembrandt, 1665.

Dienstbode Elsje uit Jutland (Duitsland)

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

'Gastarbeider in Europa' Alfred Mozer (tweede van rechts) vergezelt zijn kabinetschef Sicco Mansholt (links) bij een bezoek aan de Amerikaanse president John F.

Mozer op bezoek bij Kennedy

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM