Uitgebreid zoeken

Frankrijk

Krantenberichten over de vervolging van Hugenoten in Frankrijk, gevonden in de Oprechte Haerlemsche Courant

De familienaam MISERUS is een verbastering ofwel een vernederlandsing  van de uit Noord-Frankrijk stammende familie Messier.

Het is nu alweer jaren geleden dat ik meedeed aan een telefonisch onderzoek naar een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp.

Op de website van het Nationaal Historisch Museum doe ik het verhaal over mijn familiegeschiedenis.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 1918 betekende geen verlichting van de taak van de passantenverenigingen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM