Uitgebreid zoeken

Frankrijk

Op de website van het Nationaal Historisch Museum doe ik het verhaal over mijn familiegeschiedenis.

De familienaam MISERUS is een verbastering ofwel een vernederlandsing  van de uit Noord-Frankrijk stammende familie Messier.

Krantenberichten over de vervolging van Hugenoten in Frankrijk, gevonden in de Oprechte Haerlemsche Courant

Het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 1918 betekende geen verlichting van de taak van de passantenverenigingen.

Het is nu alweer jaren geleden dat ik meedeed aan een telefonisch onderzoek naar een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM