Uitgebreid zoeken

Indonesië

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Fragment uit de documentaire "Ik ben een Indo ja, en zo wil ik leven...." Tjalie Robinson (1911-1974)
Samenstelling: Ida Does, Marco Markovsky en Wim Willems, 2009

Indonesië

Het huidige Indonesië is eeuwenlang een internationaal handelscentrum geweest dat vele migranten aantrok. Dit waren voornamelijk migranten die tijdelijk bleven.

Met het schip Atlantis repatriëren KNIL-militairen en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland.

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Migratie van en naar de Indonesie (1946-1964)
Reclame PTT

Reclame PTT voor goedkope kerst- en nieuwjaarsgesprekken met Indonesië.

Reclame PTT

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

Sportdag in het Molukse woonoord Schattenberg (Westerbork), jaren 50.

Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Werknemers van de Indische overheid mochten vanaf het begin van de 19de eeuw eens in de 6 jaar op verlof.

Interview met Jetske Sjoukje Overwijk-Ringersma

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën, verenigd onder de spreuk ‘Groot Nederland: Amsterdam, Batavia, Suriname’, ca. 1908.

Amsterdamse studentenvereniging met leden uit Nederland en de koloniën

Interview met Rita van Schaik

Vereniging van Indische vrouwen in Groningen en omgeving in het stadspark van Groningen (1958). Tweede rij, achter de vrouw met het kind op schoot: An Midderham-Vrieling.

Vereniging Indische Vrouwen

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Indonesische dans tijdens een bijeenkomst van de vereniging Kota Batoe, in het gebouw De Drietand aan het Neptunusplein. 13-08-1983.

Indonesische dans
Papua’s

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Interview met Nelly en Jacques Kuyt


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM