Uitgebreid zoeken

Iran

Boek
Mieke Maliepaard en MĆ©rove Gijsberts
2012

Nederland telt naar schatting 850.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.

Edith Dourleijn & Jaco Dagevos (red)
2011

Rapport SCP: Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische vluchtelingen.

Paul Herfs
2009

Het proefschrift Buitenlandse artsen in Nederland beschrijft de situatie van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte die naar Nederland zijn gekomen als vluchteling dan wel gezinsvormer...

A. de Boer, G.F. Faber, N.Kielstra, e.a.
1993

Onderzoeksrapport inzake kwaliteit van de eerste fase van asielverzoeken.

De Koerden
Kamal Amain en Nico Kielstra
1992
Overig
Edith Dourleijn, Paulien Muller, Jaco Dagevos, Ria Vogels, Majka van Doorn, Matthieu Permentier e.a.
2011

Dit rapport geeft voor het eerst een beeld van de sociaaleconomische en sociaalculturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM