Uitgebreid zoeken

Italië

1961 Voor- en achterkant van een Italiaanstalige folder van de rubberfabriek Vredestein, die begin jaren zestig werd gebruikt om arbeiders in Italië te werven.

Wervingsbrochure rubberfabriek Vredestein

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Uitje naar Volendam

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

De Wijde Lombardsteeg, gezien naar het Rokin. Amsterdam, 1959. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Wijde Lombardsteeg
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

Italiaanse mijnwerkers

Italiaanse mijnwerkers

Pieter van Loon (tekenaar), 1862. Karikatuur van een net in Nederland aangekomen Italiaanse schoorsteenveger die zijn nieuwe vaderland beoordeelt.


Collectie: Rijksmuseum.

Italiaanse schoorsteenveger

Een interview met Emilio Esposito die in 1961 In Utrecht kwam werken.

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

Interview met Bruno Gardini

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro
adresboek

Vermelding van de ‘Italiaansche Beeldenfabriek’ van (Ugo) Bertoluzzi in Amsterdams adresboek uit 1934.

Stadsarchief Amsterdam

adresboek

Den Haag, 1930 (ca.)

Foto van Beppi en Lola

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Barometerfabriek Balli

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Italië

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM