Uitgebreid zoeken

Macedonië

Een interview met Janina Henken, die als tolk de eerste groep Joegoslavische meisjes en vrouwen begeleidde die in Utrecht in de confectie kwamen werken.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen één van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Promotiefolder voor KUCA MORAVA.

Promotiefolder KUCA MORAVA

Nederland sloot in 1970 een wervingsakkoord met de regering van de Socialistische Federatieve Republiek Zuidslavië.

Macedonië

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee delen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM