Uitgebreid zoeken

Nederlandse Antillen en Aruba

Het aantal Antilliaanse studenten in Nederland groeide in de jaren '60 en '70.

Reclame PTT

Affiche van de PTT voor goedkope familiegesprekken met Aruba en Curacao, Suriname en Ned. Nieuw-Guinea 
Auteur Stapel, Frits, ontwerper 

Reclame PTT

De migratie van de Antillen naar Nederland heeft een lange geschiedenis. Tot de 20ste eeuw kwam de protestantse en Joodse blanke bovenlaag van deze eilanden regelmatig naar Nederland.

In de jaren '50 kampten de Antillen nauwelijks met werkloosheid en waren de lonen hoog, dankzij de olieindustrie op Aruba en CuraƧao.

Bronswerk

Fragment van een bedrijfsfilm van de firma Bronswerk uit 1964. De film laat de aankomst zien van een groep Antillianen die bij deze Amersfoortse firma ging werken.

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Migratie van en naar de Nederlandse Antillen (1950-2008)

Migratie van Antillianen in cijfers

Menswal independyente antiyano. Uitgave van het Antilliaans contact centrum in Amsterdam.

Kontakto Antiyano

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM