Uitgebreid zoeken

Roemenië

Archief Familie De Geer van Jutphaas

(975) Stukken met betrekking tot het verlenen van toelages door de burgemeester van Utrecht aan Hongaarse en Zevenburgse studenten, 1756-1791.

Stukken over Hongaarse en Zevenburgse studenten in Utrecht, 1756-1791

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM