Uitgebreid zoeken

Spanje

(IISG, BG)

Aankomst in Nederland, 1961

Lijst met aanvragen van diverse bedrijven door heel Nederland om Spaanse arbeiders.

Aanvragen Nederlandse bedrijven om Spaanse arbeidskrachten 1962

Aankomst in 1937 bij Roosendaal van een groep Spanjaarden die vanwege de Burgeroorlog (1936 - 1939) hun land ontvlucht zijn.

Spaanse vluchtelingen, 1937

Een interview met de...

Woningnood in Bilbao, 21 mei 1962. Collectie IISG, Vrije Volk

Migratiemotief: armoede

Op het platteland in de buurt van Sevilla, juli 1955. Collectie IISG: Vrije Volk, foto: Kees Scherer

Migratiemotief: armoede

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

5850: Spaanse gastarbeiders naar Spanje met vacantie.

Spaanse gastarbeiders naar Spanje met vacantie

Nederland en Spanje bondgenoten, 27 januari 1971.


Collectie IISG, tekening van Opland voor De Volkskrant

Politiek activisme

Parade voor de oudgedienden, 19 augustus 1965. Collectie IISG, Vrije Volk

Migratiemotief: Franco

De Amerikaanse bases, 26 maart 1969 Collectie IISG, Vrije Volk

Het Franco-regime

Uitgeven van Delegación del SEU, Facultad de Medicina de Cádiz, Spanje. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Boletin Informativo

Vroege gezinshereniging, aanvullend onderwijs. IJmuiden 1969.


Collectie IISG, Peregrinus

Verloop van de migratie

Biljarten in de recreatiezaal van Casa Arosa, het nieuwe wooncentrum voor Spaanse gastarbeiders in Alkmaar, Nederland 3 april 1974. Collectie Spaarnestad Photo

Woonoord Casa Arosa, 1974

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Lijsten met werkplaatsen voor Spaanse gastarbeiders

De eerste Spanjaarden bij Hoogovens, 1961. Collectie IISG, Peregrinus

Spaanse gastarbeiders

(IISG, BG)

Aankomst bij de Staatsmijnen

Foto: aankomst van Spaanse gastarbeiders, 1961

Aflevering van tv-programma Andere Tijden over gastarbeiders uit Spanje.

Nederland is vol

Politieke organisatie: demonstratie tegen Franco bij het Rijksmuseum, 1970. Collectie IISG

Politiek activisme

Een interview met Luis Oscar Sevilla, die in 1965 als buitenlandse werknemer naar Utrecht kwam.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM