Uitgebreid zoeken

Spanje

Artikel
Geertje van Os
2012
MijnStadMijnDorp, Historisch Tijdschrift Overijssel, jrg. 3. nr. 3, juli/augustus 2012, p 8-11
Geertje Dekkers
2009

Amsterdam kreeg in de zeventiende eeuw grote stromen behoeftige Joden te verwerken.

Historisch Nieuwsblad 4, 2009
Sjoerd Klaas Olfers
2004

In de jaren zestig en zeventig kwamen enkele tienduizenden Spanjaarden naar Nederland om als gastarbeider in fabrieken te werken.

CGM-Working Paper 5
Dienke Hondius
2000
Migrantenstudies 16, no 4 (2000): pag 229-245
Tirtsah Levie Bernfeld
1997
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23e jaargang 1997, nummer 4, 428
C.A. Groenendijk
1990
Frank Bovenkerk, Frank Buijs en Henk Tromp (red.), Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben, 55-95.
Boek
Jaap Cohen
2015

Onder het naziregime bepaalde afkomst het verschil tussen leven en dood.

Steven Adolf
2012

Steven Adolf (Den Haag, 1959) studeerde af als econoom in Amsterdam en was daarna werkzaam als journalist, onderzoeker en schrijver.

Cathelijne van Vliet en Gabriela Hengeveld.
2011

Van een Mexicaanse diplomaat tot de eerste Spaanse gastarbeider en een prostituee uit de...

J. Roitman
2010
Will Tinnemans
2009

Polarisatie helpt niemand verder
Waarom dringt Nederland sinds enkele decennia op het panische af aan op ‘aanpassing’ of ronduit ‘assimilatie’ van immigranten?

Geertje van Os
2006

Dit boek is een beschrijving van de komst en het verblijf van Spaanse arbeidsmigranten naar Zuidoost Brabant die met name door Philips gehaald werden.

J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer (red.),
1995

Will Tinnemans
1994

De eerste ‘gastarbeiders’ kwamen in de jaren vijftig naar ons land om de snelgroeiende Nederlandse economie vooruit te helpen. Het verblijf van de ‘gastarbeiders’ zou slechts tijdelijk zijn.

Joseph Michman, Hartog Beem en Dan Michman
1992

Deze kroniek laat u kennismaken met de roemruchte Portugese en Hoogduitse joden in de Gouden Eeuw en met de rol van de joden bij de opbouw van de moderne staat; hij vertelt ook over het...

R. Fuks-Mansfeld
1989
Flip Lindo en T. Pennings
1988
Film / documentaire
Andere Tijden

Een aflevering van het tv-programma Andere Tijden over deze Spaanse vluchtelingen op Ameland.

Vol is vol
Andere Tijden

Juichend werden ze begin jaren '60 binnengehaald. De jonge mannen uit Italië en Spanje.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM