Uitgebreid zoeken

Suriname

Boek
F. Budike
1982
Film / documentaire
Isaura Sanwirjatmo
2013

Isaura's oma voelt zich een vreemde in de wijk waar ze al 50 jaar woont. Haar eens zo gezellige volksbuurtje is in haar ogen veranderd in een beerput van animositeit.

Overig

Sinds 1945 hebben zich ruim 500.000 migranten uit de voormalige koloniën (Nederlandse Antillen, Suriname, Indonesië, Nieuw-Guinea) in Nederland gevestigd.

Sarnamihuis

Het Sarnámihuis is een plek waar men terecht kan voor informatie over de Hindustaanse geschiedenis, taal en cultuur. Het Sarnámihuis heeft een documentatiecentrum en een museum.

Website
Stadsarchief
2013

Themawebsite met bronnen uit het Amsterdamse stadsarchief gemaakt ter gelegenheid van het themajaar 150 jaar afschaffing slavernij.

Op deze website kan de bezoeker fragmenten uit de verhalen van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst apart bekijken.

Website van het Limburgs Museum. Onder de naam Kleur Bekennen besteedt het Limburgs Museum op allerlei manieren aandacht aan de migratiegeschiedenis van de provincie.

Educatieve en informatieve website over de geschiedenis, taal en cultuur van de Javanen van Suriname, met een knipoog naar Java (Indonesië), het land waar de voorouders vandaan kwamen.

Imagine IC

Wat hebben migranten zélf meegemaakt tijdens hun inburgering in Nederland?

Sarnámihuis

Op de website van het Sarnámihuis is een goed overzicht te vinden van de geschiedenis van de Hindustanen.

Expertisecentrum voor Hindostaanse Surinamers in Nederland en Suriname

Haagse Herinneringen, verhalen van Hagenaars in tekst, beeld en geluid. Haagse Herinneringen is een Oral History project van de Bibliotheek Den Haag en het Haags Gemeentearchief.

In samenwerking met Yvette Kopijn en Hariette Mingoen is deze fotoserie ontstaan voor het boek ‘Stille Passanten’, mede mogelijk gemaakt door de Mondriaanstichting, Fonds 1818 en het VSBfonds.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM