Uitgebreid zoeken

Tsjechië

Tsjechië

In de zomer van 1968 werd in Tsjecho-Slowakije door troepen, onder leiding van de Sovjet-Unie, een einde gemaakt aan de nieuwe, meer gematigde communistische koers die was ingeslagen. Ongeveer 1.000 vluchtelingen kwamen naar Nederland. In de daaropvolgende twee decennia was het bijna niet mogelijk Tsjecho-Slowakije te verlaten. In 1989 maakte een fluwelen revolutie emigratie naar het buitenland weer mogelijk. Op 1 januari 1993 viel Tsjecho-Slowakije na 75 jaar uiteen in Tsjechië en Slowakije. In 2004 traden zowel Tsjechië als Slowakije toe tot de Europese Unie. Daardoor nam de migratie van beide landen naar Nederland toe.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland. In de welvarende Republiek in de 16de eeuw was de vraag van welgestelden naar bedienend personeel veel groter dan waaraan de Nederlandse meisjes en jonge vrouwen konden voldoen. Migranten zagen de mogelijkheden en bijvoorbeeld Noorse dienstmeisjes vertrokken voor een bepaalde periode, soms enkele jaren, naar Amsterdam. Zoals de ophanging van Elsje Christiaens laat zien, kwamen dienstmeisjes ook uit Duitsland. Het aantal Duitse dienstbodes zou aan het eind van de 19de eeuw toenemen om zich vooral aan het begin van de 20ste eeuw zeer sterk uit te breiden. Tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hebben honderdduizenden jonge Duitse vrouwen enige tijd in Nederland gewerkt. Een deel van hen huwde een Nederlandse man en keerde niet naar het vaderland terug. Onder de in Nederland werkzame dienstbodes bevonden zich ook andere nationaliteiten, zoals Oostenrijkse vrouwen. In de tweede helft van de twintigste eeuw verschoof het herkomstgebied van dienstpersoneel van Europa naar Azie, Afrika en Zuid-Amerika. Bij voorbeeld al dan niet illegaal in Nederland verblijvende Braziliaanse of Fillippijnse hulpen in de huishouding is een normaal verschijnsel geworden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM