Uitgebreid zoeken

De lange arm

De overheid in het land van herkomst kan invloed uitoefenen op migrantenorganisaties. Om politieke, religieuze of economische redenen kan zij proberen een band te behouden met haar (voormalige) onderdanen. Doel kan zijn om migranten aan het geloof te blijven biniden of om politieke invloed te krijgen op het land van vestiging. Via organisaties is ook wel geprobeerd de politieke stabiliteit in het eigen land te beïnvloeden. Dat gold bijvoorbeeld voor de Spaanse, Portugese, Turkse en Marokkaanse organisaties in het Nederland van de jaren '70 en '80. Omdat er veel politieke dissidenten waren onder de migranten, vreesden overheden in de herkomstlanden dat migrantenorganisaties bijvoorbeeld politieke omwentelingen voorbereidden of wilden bevorderen. Overheden van herkomstlanden hebben natuurlijk ook economische belangen bij het bevorderen van banden met hun landgenoten buiten de landsgrenzen. Voor veel overheden – zoals de Marokkaanse, de Kaapverdische en de Filippijnse – is het geld dat de migranten naar hun land van herkomst sturen een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Via subsidies aan organisaties in andere landen proberen landen de banden en dus hun bron van inkomsten in stand te houden.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM