Uitgebreid zoeken

Lidmatenregisters van kerken

Waalse kerken, Nederduitse gemeenten, Hoogduitse gemeenten etc.

Veel nieuwkomers en hun nakomelingen hielden namelijk lange tijd vast aan eigen kerken of andere religieuze verbanden, zoals blijkt uit het voortbestaan van diverse migrantenkerken: de Engelse of Schotse gemeente, de Waalse (voor Zuid-Nederlanders en Hugenoten), de verschillende joodse richtingen (Portugese en Hoogduitse synagogen) en de Lutherse of Evangelische kerken, die voor een belangrijk deel door Duitse immigranten werden bevolkt. Hun archieven, die in veel plaatsen zijn bewaard en grotendeels zijn geïnventariseerd, bevatten naast informatie over het reilen en zeilen van de kerk, ook vaak de registratie van nieuwe leden. Naast de lidmatenregisters zijn ook de huwelijksregisters -voor zover niet door de plaatselijke autoriteiten bijgehouden- van belang. Met name van de Waalse en Lutherse kerken zijn deze op diverse plaatsen bewaard, onder meer in Utrecht, Haarlem, Den Haag, Arnhem en Nijmegen vanaf het midden van de 17e eeuw. Tot slot zijn op diverse plaatsen de huwelijksregisters van Engelse of Schotse kerken bewaard. De joodse synagogen kennen een dergelijke bron niet. Er zijn wel begrafenisregisters, maar die vermelden doorgaans geen herkomst, terwijl de besnijdenisboeken (aangelegd door in deze handeling gespecialiseerde particulieren) te sporadisch zijn bewaard en in de meeste gevallen eveneens de herkomst onvermeld laten. Voor demografische gegevens over joden vormen ondertrouwaktes een belangrijke bron.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM