Uitgebreid zoeken

Het lot van Hongarije

Oostenrijk-Hongarije vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Duitsland. Toen de dubbelmonarchie uiteenviel, beleefde Hongarije twee revoluties en vielen buitenlandse troepen het land binnen. Met het verdrag van Trianon (4 juni 1920) verloor het bovendien ongeveer twee derde van zijn grondgebied aan (nieuwe) buurlanden. Bijna een half miljoen Hongaren die toen in Tsjechoslovakije, Roemenië en Joegoslavië een minderheid vormden, migreerden daarop naar Boedapest en andere grote steden in het kernland. Ze werden er geconfronteerd met een torenhoge inflatie, werkloosheid, slechte huisvesting en voedseltekorten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM