Uitgebreid zoeken

Marokkaanse pioniers

[title]

In de jaren '60 werden ze gastarbeiders genoemd. Maar de Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, vestigden zich er uiteindelijk. Ze hebben inmiddels bijna een halve eeuw in hun tweede vaderland achter de rug. Alle reden om met hen te praten over de eerste jaren van hun verblijf. Werden zij destijds geworven of arriveerden ze spontaan? Kwamen ze alleen van het platteland van Marokko of ook uit de steden? Waren ze ongeletterd of hadden ze enige jaren scholing genoten? Over die achtergronden en ervaringen gaat het project Rif Tour.

Met het project Riftour probeerden het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM), het Haagse Museon en het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (SMN) zoveel mogelijk jonge en oude Marokkaanse Nederlanders kennis te laten maken met hun migratiegeschiedenis. Dat gebeurde met een boek en een tentoonstelling die in de zomer van 2009 in Noord-Marokko te zien was. Daarvoor was een speciale bus ingericht en reisde een gezelschap mee van gastvrouwen en cabaretiers om bezoekers rond te leiden en te vermaken. De Riftourbus reisde van 8 juli tot 11 augustus door het Rifgebied en trok meer dan 9.000 bezoekers.

Zie ook: www.riftour.nl


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM