Uitgebreid zoeken

Afrikanen uit Angola, DR Congo, Ethiopië, Eritrea, Nigeria en Sudan in Nederland, een profiel,

Boek
Auteur(s): 
Heelsum, A. van & T. Hessels
Uitgegeven: 
Den Haag: Ministerie van Justitie
2006

Deze publicatie geeft informatie over het integratieproces van zes Afrikaanse nationaliteiten in Nederland: Angolezen, Congolezen, Ethiopiërs, Eritreërs, Nigerianen en Sudanezen. Samen met Somaliërs,Ghanezen en Kaapverdianen van welke groepen reeds eerder afzonderlijke ‘profielen’ zijn uitgebracht, vormen zij de grootste Afrikaanse nationale groepen in Nederland. De reden dat zes groepen thans in één boekje zijn samengenomen is van praktische aard: de aantallen van de groepen zijn nog te klein om er aparte boekjes over uit te geven. Bijkomstig voordeel is dat groepen in een gezamenlijke publicatie enigszins met elkaar kunnen worden vergeleken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM