Uitgebreid zoeken

Amsterdam werd overstroomd door arme Joden

Artikel
Auteur(s): 
Geertje Dekkers
2009

Amsterdam kreeg in de zeventiende eeuw grote stromen behoeftige Joden te verwerken. De rijke Portugees-Joodse bovenlaag steunde hen met geld en goederen, maar de druk op de armenkassen werd algauw te groot. Synagogen en liefdadigheidsverenigingen wierpen noodgedwongen steeds hogere drempels op voor hulp.

Gepubliceerd in: 
Historisch Nieuwsblad 4, 2009

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM