Uitgebreid zoeken

Arbeidsmigrant of vluchteling? Achtergronden van de Spaanse migratie naar Nederland, 1960-1980

Artikel
Auteur(s): 
Sjoerd Klaas Olfers
Uitgegeven: 
Amsterdam: Centrum voor de Geschiedenis van Migranten,
2004

In de jaren zestig en zeventig kwamen enkele tienduizenden Spanjaarden naar Nederland om als gastarbeider in fabrieken te werken. De economische opgang in de jaren zestig en zeventig leidde tot sterke tekorten op de arbeidsmarkt, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven zich genoodzaakt zag arbeiders in het buitenland te werven. De Spanjaarden, die in hun eigen land weinig mogelijkheden zagen om vooruit te komen, wilden aan de andere kant graag in Nederland werken. Betekent dit daarom dat we de Spanjaarden louter als economische migranten kunnen zien? Sjoerd Olfers stelt dat door de sterke nadruk op Spaanse migranten als ‘gastarbeiders’ eventuele politieke motieven op de achtergrond blijven. De toenmalige politieke en sociaal-culturele situatie in Spanje geeft echter alle aanleiding om te veronderstellen dat politieke motieven misschien belangrijker waren dan op het eerste gezicht uit de interviews naar voren komt.

Gepubliceerd in: 
CGM-Working Paper 5

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM