Uitgebreid zoeken

Archief Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité

Overig

Archief van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité. Deze organisatie had ten doel: "... het overbrengen van verweesde, onverzorgde en be­hoeftige kinderen uit de oorlogvoerende landen naar Nederland, teneinde deze kin­deren te plaatsen in gezinnen of passende gestichten en hun later weer naar hun vaderland terug te voeren".

De stichting kende diocesane bonden en plaatselijke comités. Een van de activiteiten van de plaatselijke comités was het werven van gastgezinnen. Overigens opereerden zij ook wel eens zonder tussenkomst van het diocesane bureau of het hoofdbureau te 's-Hertogenbosch.

Een half jaar na de oprichting waren al honderden Belgische kinderen in Neder­landse gezinnen opgevangen. In 1919 werden de meeste kinderen naar België gere­patrieerd. Ook Duitse kinderen werden door het comité bij Nederlandse gezinnen ondergebracht. De eerste initiatieven daartoe werden al in 1915 gedaan, maar stuit­ten op verzet van Duitse instanties en op weerstand in eigen land. Eerst nadat in 1917 de statuten waren bekrachtigd, konden op basis van artikel 2 kinderen uit alle oorlogvoerende landen worden opgevangen. De laatste Duitse kinderen keerden in 1925 naar Duitsland terug. Vanaf 1918 werden ook Oostenrijkse kinderen opgenomen en vanaf 1920 kinderen uit Hongarije. De hulp aan Hongaarse kinderen moet mede gezien worden in het licht van de dreiging die men voelde door het opkomende bolsjewisme in het voor­malige Rusland. Naast de opvang van kinderen werden door het Huisvestings­comité ook voedseltransporten georganiseerd.

Het archief bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM