Uitgebreid zoeken

Het beeld van Nederland: hoe zien Molukkers, Chinezen, woonwagenbewoners en Turken de Nederlanders en zichzelf?

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Wim Willems en Annemarie Cottaar
Uitgegeven: 
Baarn/Den Haag,
1989

Vier minderheidsgroepen aan het woord over de seksuele moraal, gezinsverhoudingen en gastvrijheid in dit land. Over de vrijheid in het onderwijs, de zakelijke omgangsvormen en de cultuur van het individualisme. Over werklust: zijn Nederlanders nu nijver als mieren of juist wat traag? Zijn ze direct of schaamteloos? En: in hoeverre wordt in het beeld van Nederland het zelfbeeld van de groepen weerspiegeld?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM