Uitgebreid zoeken

Beukbergen. Een geschiedenis van woonwagenbewoners

Boek
Auteur(s): 
Liesbeth Sluiter
Uitgegeven: 
Stokerkade
2011

'Beukbergen. Een geschiedenis van woonwagenbewoners'. Beukbergen, nu het grootste woonwagencentrum van Nederland en een van de grootste van West-Europa, was ooit niet meer dan een kluitje wagens langs de kant van de weg bij Zeist. Een pleisterplaats voor scharenslijpers, stoelenmatters, venters, kermisexploitanten, muzikanten, aardappelrooiers, uienrapers en kersenplukkers. Mensen met beroepen die een reizend bestaan noodzakelijk maakten, en voor wie reizen een manier van leven werd.

Ter gelegenheid van de aanstaande herstructurering en zelfs uitbreiding van Beukbergen is nu de geschiedenis van deze groep mensen te boek gesteld. Hoewel geen migranten in de gebruikelijke zin van het woord, zijn vele van de karakteristieken die het migrantenbestaan kenmerken op deze groep reizigers van toepassing, zoals  uitsluiting en stigmatisering door zowel overheid als burgerij, en als reactie daarop een sterke groepsbinding en afscherming in de eigen gelederen.

Journalist en fotograaf Liesbeth Sluiter sprak met woonwagenbewoners, omwonenden en beleidsmakers, nam deel aan Beukbergse activiteiten, en deed archiefonderzoek. Ze knapte oude foto’s op en maakte zelf nieuwe. Het resulterende, ruimhartig geïllustreerde boek geeft een openhartige en unieke inkijk in dagelijks leven en geschiedenis van een groep Nederlanders die zich ondanks ontberingen en uitsluiting heeft weten te handhaven en zijn trots heeft behouden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM