Uitgebreid zoeken

Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei relatief gering

Website
Auteur(s): 
CBS
2011

In het eerste decennium van deze eeuw is de Nederlandse bevolking naar verhouding sneller gegroeid dan die van de Europese Unie als geheel. In geen enkel ander land van de EU-27 was de bijdrage van migratie echter zo klein als in Nederland.  Het inwonertal van Nederland steeg in het afgelopen decennium van 15,9 naar 16,6 miljoen, een toename van 4,5 procent. Dit groeicijfer ligt iets boven het gemiddelde voor de EU-27. Anders dan in onze buurlanden is de bevolkingsgroei in Nederland vooral het gevolg van natuurlijke aanwas: in tien jaar tijd werden ruim een half miljoen meer mensen geboren dan er overleden.

Vooral het contrast met Duitsland valt op. Hoewel het migratiesaldo daar naar verhouding iets hoger was dan in Nederland, kromp de Duitse bevolking. lees verder

Gepubliceerd in: 
Webmagazine

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM