Uitgebreid zoeken

Binnenlandse migratie naar en uit Amsterdam (1870 – 1890)

Artikel
Auteur(s): 
Frank Suurenbroek
Uitgegeven: 
Amsterdam: Centrum voor de Geschiedenis van Migranten,
2001

Dit paper besteedt aandacht aan een nog weinig bestudeerd onderwerp: laat-negentiende eeuwse binnenlandse migranten. Deze migranten zijn alleen al door het numerieke gewicht een invloedrijke factor op bijna alle facetten van de maatschappij geweest. Tussen 1870 en 1890 vestigden zich 380.000 migranten in Amsterdam, terwijl er 325.000 mensen uit de stad vertrokken. Het inwonertal van de hoofdstad steeg in deze jaren van 270.000 naar ruim 400.000. In dit working-paper ligt de nadruk op het in kaart brengen van de migratiestroom. Wie gaan er schuil achter deze cijfers? Waar kwamen zij vandaan, en waarom, en wie vertrokken er uit Amsterdam?

Gepubliceerd in: 
CGM-Working Paper 2

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM