Uitgebreid zoeken

Buitenlandse artsen in Nederland

Boek
Auteur(s): 
Paul Herfs
2009

Het proefschrift Buitenlandse artsen in Nederland beschrijft de situatie van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte die naar Nederland zijn gekomen als vluchteling dan wel gezinsvormer in de periode 1990 tot 2010.

Het proefschrift gaat in op de non-erkenning van buitenlandse artsdiploma's door de minister van VWS. Het gaat hier om Vluchtelingartsen (afkomstig uit o.a. Iran, Irak, Afghanistan, enz.)  en artsen die als partner van een Nederlandse man of vrouw naar Nederland zijn gekomen. Veel nadruk wordt gelegd op het leren van de Nederlandse taal i.v.m. patiëntcontacten tijdens opleiding en het opnieuw studeren aan een medische faculteit.

Tot en met 2005: instroom vind plaats in een hoger jaar van de opleiding Geneeskunde . Na het (hernieuwd) afstuderen vindt bijna iedereen vindt werk als arts. Sinds dec. 2005: VWS-assessment procedure ingevoerd. Resultaten: veel artsen stranden op de nieuwe procedure.

Het proefschrift kan via een link geraadpleegd worden. http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0326-200608/UUindex.html

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM