Uitgebreid zoeken

CBS: Gemengde relaties in Nederland

Website

Op 1 januari 2011 woonden in Nederland 265 duizend paren die bestaan uit een autochtoon en een buitenlandse partner. Hun aantal is het afgelopen decennium toegenomen met 22 duizend. De meest in het oog springende stijging was de verdubbeling van het aantal samenwoonrelaties tussen een autochtone man en een Thaise of Russische vrouw.

Zie ook: CBS Statline, Huishoudens naar herkomstgroepering

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM