Uitgebreid zoeken

De Duitse herkomst van een katholieke elite in Amsterdam.

Artikel
Auteur(s): 
J. Bank
Uitgegeven: 
Amsterdam University Press,
2004
Gepubliceerd in: 
L. Lucassen, Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Amsterdam University Press: pag. 111-126.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM