Uitgebreid zoeken

Eigen organisaties hielpen nieuwkomers integreren

Artikel
Auteur(s): 
Geertje Dekkers
2009

Migrantenorganisaties zijn de afgelopen 65 jaar erg belangrijk geweest voor de samenleving,’ zegt Ulbe Bosma, historicus aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. ‘Voor de opvang van Indische migranten vlak na de oorlog, bijvoorbeeld. De verzorgingsstaat bestond nog niet en de Indische immigranten hielpen elkaar. Of neem de tijd van de Molukse treinkapingen. Toen en in de jaren erna hebben Molukse organisaties een belangrijke bemiddelende rol gespeeld en geholpen bij de integratie van Molukkers in de Nederlandse samenleving.’

Gepubliceerd in: 
Historisch Nieuwsblad 2, 2009

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM