Uitgebreid zoeken

Geruisloos inwilligen. Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994

Boek
Auteur(s): 
Tycho Walaardt
Uitgegeven: 
Hilversum, uitgeverij Verloren
2012

Met enige regelmaat leidt het voornemen om asielzoekers terug te sturen naar hun herkomstland tot commotie in pers en politiek. Daarbij wordt nogal eens met weemoed verwezen naar een verleden, toen Nederland een stuk gastvrijer was voor bijvoorbeeld de helden die na 1945 het communisme ontvluchtten. In Geruisloos Inwilligen wordt voor de periode 1945-1994 beschreven hoe en waarom werd besloten wie mocht blijven en wie niet. Centraal staat de vraag wie er invloed had of wilde hebben op de uitkomsten van individuele asielverzoeken en welke argumenten zij gebruikten om voor toelating of afwijzing te pleiten. Geruisloos Inwilligen laat zien dat er verschil bestond tussen het strenge asielbeleid en de mildere praktijk. Een dergelijk gat wordt gewoonlijk als een probleem aangemerkt. Dit boek laat zien dat het gat juist ook mogelijkheden bood en dat verklaart waarom het bleef bestaan.

Zie onder voor de fulltext publicatie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM