Uitgebreid zoeken

De geschiedenis van Indische Nederlanders

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems
Uitgegeven: 
Amsterdam: Bert Bakker,
2006

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag. Het is een boek over beweging en vertrek, over ras en klasse, over crisis, bezetting en revolutie. Het gaat over afscheid van geboortegrond, over ontheemding en opnieuw inburgeren. Uiteindelijk leidt het spoor naar de Indische ervaringen in Nederland en het pioniersbestaan in de Verenigde Staten en Australië. In woord en beeld komt de veelvormigheid van de Indische cultuur en de (post)koloniale wereld tot leven. De geschiedenis van Indische Nederlanders is het eindresultaat van tien jaar studie en geeft ene fascinerend inzicht in de lotgevallen van al die honderdduizenden Nederlanders die op een of andere wijze zijn verbonden met het voormalige Indië. Het beeldverhaal is samengesteld op basis van foto’s uit privéalbums. Ze geven een intiem beeld van het Indische leven in de twintigste eeuw.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM