Uitgebreid zoeken

Geschiedenis van de joden in Nederland

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer (red.),
Uitgegeven: 
Amsterdam: Olympus,
1995

De joden hebben door de eeuwen heen een belangrijke plaats ingenomen in de Nederlandse samenleving. Maar naar een modern overzichtswerk dat de totale geschiedenis van de joden in Nederland omvat, wordt al lange tijd uitgezien. Daarom is in 1989 een begin gemaakt met het schrijven van een boek dat alle aspecten van de joodse aanwezigheid in beeld brengt.

Tien gerenommeerde auteurs hebben ieder een periode beschreven vanaf de middeleeuwen tot in onze tijd. Centraal staan lot en werkzaamheid van een joodse minderheid in het spanningsveld van het behoud van eigen cultuur versus integratie in de Nederlandse samenleving.

Vanaf de eerste joodse vestigingen in de hertogdommen Gelre, Brabant en Limburg tot aan de huidige bloeiende joodse gemeenten heeft er een vruchtbare samenwerking bestaan tussen joden en niet joden, al was deze niet zonder spanningen en werd zij tussen 1940-1945 dramatisch doorbroken. De culturele, economische en wetenschappelijke impulsen die er van de joden in Nederland uitgingen en uitgaan zijn voor Nederland van groot belang.

De geschiedenis van de joden in Nederland is een onvervangbaar standaardwerk voor de voortgaande bestudering van de geschiedenis van ons land.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM