Uitgebreid zoeken

‘Iets van een vreemde vrucht’. Indische verlofgangers in Nederland, 1919-1939

Overig
Auteur(s): 
Suzanne de Graaf
Uitgegeven: 
Leiden: Masterscriptie, ongepubliceerd,
2009

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM