Uitgebreid zoeken

Immigranten en lokale arbeidsmarkt. Vreemdelingen in Den Haag, Leiden, Deventer en Alkmaar (1920-1940)

Artikel
Auteur(s): 
Leo Lucassen en Floris Vermeulen
Uitgegeven: 
Amsterdam: Centrum voor de Geschiedenis van Migranten,
1999

De periode tussen de twee wereldoorlogen is bijzonder interessant voor de Nederlandse
migratiegeschiedenis. Net als in Frankrijk en België, nam de immigratie na 1918 sterk toe,
terwijl die naar de Verenigde Staten terzelfdertijd drastisch afnam. In dit paper wordt de totale immigratie tussen 1920 en 1940 samenhangend bestudeerd en in verband gebracht met de mogelijkheden die de lokale samenleving aan migranten bood. Bovendien wordt de migratie naar Den Haag, Leiden, Deventer en Alkmaar met elkaar vergeleken om specifieke van algemene factoren te kunnen onderscheiden en zo meer inzicht te krijgen in het migratieproces.

Gepubliceerd in: 
CGM-Working Paper 1

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM